Sällskapet sida finns nu på adressen militarpost.hembygdsfilatelisterna.se
Den här version kommer inomkort att tas bort.Lathund för att typa Militärbrev utan svarsmärken

Inledning

Det här är en lathund för att katalogisera Militärbrev med bortklippt svarsmärke.

Det som är "unikt" för varje typ har satts med kursiv stil.

Steg 1 (Kolumn ett)

Börja med att väja utseende på frankotecknet uppe i högra hörnet ( det finns fyra olika huvudvarianter).

Steg 2 (Kolumn två)

Välj sedan färg på pappret och i vilken färg texten är tryckt med.

Föjande kombinationer finns: brunt/svart (M1), brunt/blått (M2 - M7 & M9), brunt/grönt (M8), vitt/blått (M10 - M12) och vitt/blågrönt (M13)

Steg 3 (Kolumn tre)

Studera sedan de olika textvarianterna i textrutan nere till vänster (M1 - M11A) eller på kuvertfliken (M11B - M13).
Om rester av eventuella klipplinjer finns kvar på baksidan kan även de ge viss hjälp; Läs mer på lathundssidan för svarsmärken.


Frankotecken

Färg

Textruta

Typ och kommentarer


Porto härför erlagt

Text: PORTO HÄRFÖR ERLAGT

Brunt papper med svart text.

Observera svarsmärket
............
till avsändaren.

M1

Kommentarer

Endast M 1 har frankotecknet Porto härför erlagt och tryckt med svart text på brunt papper.

Endast M 1 och M 2 har punkt efter MILITÄRBREV på framsidan.

Läs mer!


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Ny design på frankotecknet.

Brunt papper med blå text.

Observera svarsmärket
............
till avsändaren.

M2

Kommentarer

Texten i rutan har INTE rak vänstermarginal.

Endast M 1 och M 2 har punkt efter MILITÄRBREV på framsidan.

Läs mer!


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Med linjegenomstick

Brunt papper med blå text.

Observera
............
brev till avsändaren.

M3

Kommentarer

M3 är det enda brev där märket har perforering (genomsticksperforering).

Texten i rutan har rak vänstermarginal.

Om inga rester finns kvar av genomsticksperforering eller klipplinjer finns inget enkelt sätt att skilja på M 3 och M 4A.

Läs mer!


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Med öppna hörn

Brunt papper med blå text.

Observera
............
brev till avsändaren.

M4A

Kommentarer

Skillnaden mellan M 4A och M 4B är sista textraden i rutan.

Om inga rester finns kvar av genomsticksperforering eller klipplinjer finns inget enkelt sätt att skilja på M 3 och M 4A.


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Med öppna hörn

Brunt papper med blå text.

Observera
.....
till person vid krigsmakten.

M4B

Kommentarer

Skillnaden mellan M 4A och M 4B är sista textraden i rutan.


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Frankostämpelns krona något mindre än i föregående emission och posthornet har fått nytt utseende.

Med pricklinjerr

Brunt papper med blå text, prickade klipplinjer.

Observera
.....
brev till avsändaren.

M5 I

Kommentarer

Skillnaden mellan M 5 och M 4 A är utseendet på frankotecknet.

Avståndet mellan de vertikala klipplinjerna kring märket är 30,5 mm på typ I och 28,5 mm på typ II.

Om inga rester finns kvar av klipplinjerna finns det inget enkelt sätt att skilja mellan M 5I, M 5II och M 6.

Läs mer!


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Med pricklinjer

Brunt papper med blå text, prickade klipplinjer.

Observera
.....
brev till avsändaren.

M5 II

Kommentarer

Skillnaden mellan M 5 och M 4 A är utseendet på frankotecknet.

Avståndet mellan de vertikala klipplinjerna kring märket är 30,5 mm på typ I och 28,5 mm på typ II.

Om inga rester finns kvar av klipplinjerna finns det inget enkelt sätt att skilja mellan M 5I, M 5II och M 6.

Läs mer!


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Med punkter och streck

Brunt papper med blå text.

Observera
.....
brev till avsändaren.

M6

Kommentarer

Om inga rester finns kvar av klipplinjerna finns det inget enkelt sätt att skilja mellan M 5I, M 5II och M 6.


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Med slutna hörn

Brunt papper med blå text.

Observera
.....
till person vid krigsmakten.

M7

Kommentarer

Se sista textraden i rutan. Skillnaden mellan M 7 och M9 är att M 9 har blått skyddstryck på baksidan


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Brunt papper med grön text.

Utan klipplinjer

Observera
.....
till person vid krigsmakten.

M8

Kommentar

M8 är dett enda militärbrevet som är tryck i grönt på brunt papper.


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Brunt papper med blå text.

Insidan har blått skyddstryck.

Observera
.....
till person vid krigsmakten.

M9

Kommentarer

M 9 är det enda militärbrevet tryckt på brunt papper som har blått skyddstryck på insidan.


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Vitt papper med blå text.

Observera
....
makten.

M10 A

Kommentarer

M 10 är enda utgåvan på vitt papper med texten fältpost tryckt på respektive sida i frankotecknet.
På M10 A står det observera, men på M 10 B står det bara Obs.


2*FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

M 10 B

Vitt papper med blå text.

Obs !
....
..eller trycksaker.

M10 B

Kommentarer

M 10 är enda utgåvan på vitt papper med texten fältpost tryckt på respektive sida.
På M10 A står det observera, men på står det bara Obs.


FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Vitt papper med blå text.

Obs !
....
..eller trycksaker.

M11 A

Kommentarer

Skillnaden mellan M10 B och M 11 A är frankotecknet!


FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

AVGIFTSFRITT i båge direkt under posthornet.

Vitt papper med blå text.

Öppna varsamt
....
..innehållande meddelanden..

M11 B

Kommentarer

M 11 A, M11 B och M 11 C har olika text i textrutan.


FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Vitt papper med blå text.

Öppna varsamt
....
..500 grams vikt.

M11 C

Kommentarer

M 11 A, M11 B och M 11 C har olika text i textrutan.


FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Vitt papper med blå text.

Öppna varsamt
....
....använda så-
..500 grams vikt.

M12

Kommentarer

M12:s textruta har något annorlunda utförande på texten (såsom är uppdelat på två rader).

Läs mer!


FÄLTPOST AVGIFTSFRITT

Ny design på frankotecknet

Vitt papper med blå text.

ÖPPNA VARSAMT
....
..vid försvarsmakten.

M13

Kommentarer

M 13:s frankotecken har fått nytt utförande.


Katalog

Denna katalog listar bara grundtyperna, dvs inga varianter.

Lilla Riksvapnet (M1-M10)

Militärbrev M1

M1 svart

1929 Oskarshamnsutgåvan

Otandat utan klipplinjer

Läs mer!


Militärbrev M 2

M2 mörkblå

1930 Norrköpingsutgåva I

Otandat utan klipplinjer


Militärbrev M 3

M3 blå

1939 Nybroutgåva I

Perforering: Linjegenomstick

Läs mer!


Militärbrev M 4 A

M 4 A

Militärbrev M 4 B

M 4 B

M4 blå

1939-40 Nybroutgåva II

Klipplinjer: Streck med öppna hörn


Militärbrev M 5 I

M 5 I

Militärbrev M 5 II

M5 II

M5 blå

1939-40 Norrköpingutgåvor II

Klipplinjer: Punkter


Militärbrev M 6

M6 blå

1940 Norrköpingutgåva II

Klipplinjer: Streck och punkter


Militärbrev M 7

M7 blå

1940 Norrköpingutgåva II

Klipplinjer: Streckade med slutna hörn

Jämför med M9 (med skyddstryck)


Militärbrev M 8

M8 grön

1940 Norrköpingutgåva II

Klipplinjer: Streckade med slutna hörn

Läs mer!


Militärbrev M 9

M9 blå

1940

Klipplinjer: streck med jämna hörn

Jämför med M7 (utan skyddstryck)


Militärbrev M 10 A

M10 A

Militärbrev M 10 B

10 B

M10 blå vitt papper

1941-42 Norrköngsutgåva III

Klipplinjer: Streck


Tre Kronor (M11 - M12)

Militärbrev M 11 A

M11 A

Militärbrev M 11 B

M 11 B

Militärbrev M 11 C

M11 C

M11 grön

1943-52 Norrköpingsutgåvor IV

Klipplinjer: Streck


Militärbrev M 12

M12 grön

1951 Nybroutgåva

Klipplinjer: Streck

Läs mer!


Postens emblem (M13)

Militärbrev M 13

M13 blågrön

1966 & 1979 Kristianstadsutgåva

Klipplinjer: Streck

Läs mer!


Medlemmarnas småannonser
Rev. D 2011-06-01