Sällskapet sida finns nu på adressen militarpost.hembygdsfilatelisterna.se
Den här version kommer inomkort att tas bort.Militärpostal Tidskrift (MPT)


Allmän information

MPT ges ut två gånger om året (ingår i medlemsavgiften).
Prenumeration kan också göras på tidskriften. I så fall kontakta redaktören.
Hittills har drygt 60 nummer utgivits. Tidskriften är en unik veritabel kunskapsbank om svensk militärhistoria.
Äldre nummer av tidskriften kan i mån av tillgång beställas hos redaktören.
Redaktör Staffan Karlsson
Kikarv. 19
SE-175 46 Järfälla
tel. + 46 (08) 580 124 33
(Kostnad 80kr + porto för äldre nummer (till och med nr 78) och 150kr+ porto från och med nummer 79 , för utomnordiska adresser tillkommer en expeditionskostnad; kontakta redaktören för detaljer)
(Följande nummer är slutsålda: 1-20, 59)


Kontakta redaktören!


Aktuella nummer

Äldre nummer


Exempel på artikel ur MPT

Internering av Norsk militär 1940 på Rommehed, Staffan Karlsson, ur MPT Nr.54
(tar en stund att ladda ner)

Medlemmarnas småannonser


Upp    StartsidanRev. L 2011-06-01