Ändamål

Syftet med denna sida är att dokumentera svensk militärposts posthistoria från 30-åriga kriget till ”dags dato”, som forskats fram av medlemmarna i det numera nerlagda sällskapet ”Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)”.

Tyngdpunkten ligger på tiden för det andra världskriget. Men en del utvidgningar görs även till andra länder.

Även om SMPS är nerlagt är tanken att denna sida skall uppdateras med nya rön allteftersom.