Fälttjänstövningar 1920-1938

Innehåll

1920

År 1920 ägde övningen rum i Södermanlands län.

1922

Detta år skedde övningen i Göteborg och Bohus län.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2.

1923

År 1923 övade man i Hallands och Kristianstad län.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2
MU2 utdelades direkt f v b till anhörig, dvs kupongerna slopades.

1924

Kopparbergs och Västmanlands län var platsen för 1924-års övning.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2
MU2 utdelades direkt f v b till anhörig, dvs kupongerna slopades.

1925 övade man i Östergötlands län.

1925

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2
MU2 utdelades direkt f v b till anhörig, dvs kupongerna slopades.

1926

År 1926 hade turen kommit till Stockholms och Uppsala län.

Militärbrevkort 5 öre svart (MbK 2)
använt vid fälttjänstövningen 1926, Fältpost nr 3.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2
MU2 utdelades direkt f v b till anhörig, dvs kupongerna slopades.

1927

Västerbottens län var värd 1927.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2
MU2 utdelades direkt f v b till anhörig, dvs kupongerna slopades.

1928

1928 kom turen till Hallands län igen.

Tjänstebrevkort nr 7 använt under 1928-års fälttjänstövning.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev utan svarsmärke MU 1 och
Militärbrevkort MbK 2
MU2 utdelades direkt f v b till anhörig, dvs kupongerna slopades.

1929

År 1929 ägde övningen rum i Stockholms- och Södermanlands län. Högkvarteret var av strategiska skäl(?) förlagt till Stadshotellet i Trosa.
Idag är övning mest ihågkommen av att Militärbrev med svarsmärke (M1) introducerades vid detta tillfälle

Svarsmärke M1 på brev till 1929-års fättjänstgöring.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev med svarsmärke M1 och
Militärbrevkort MbK 3.

1930

Å 1930 var det Norrbottens läns tur att ha övningen.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev med svarsmärke M2 och
Militärbrevkort MbK 4.

1935

År 1935 ägde övningen rum i Malmöhus län.

M 2 från 1935-års fättjänstsövning.

Under övningen tilldelades deltagarna
Militärbrev med svarsmärke M2 och
Militärbrevkort MbK 4.

1936

År 1936 hölls höstens fälttjänstövning i Gästrikland. En överlägsen fientlig styrka tvingade de svenska försvararna att retirera innan förstärkningar skeppats in så man kunde gå till motanfall.

Innan övningen hölls Sveriges dittills största luftförsvarsövning. Bland annat mörklades Gävle som utsattes för bombanfall. Enligt Svenska Dagbladet den 27 september rådde Egypti mörker i Gävle.

Mbk 4 från 1936-års fättjänstsövning.
Svenska Dagbladet den 27 september 1936.

1938

Under fälttjänstövningarna 1938 användes på prov rektangulära handgummistämplar.

Försändelsen är som framgår av både frankeringen och adressaten filatelistisk. Avsändaren är också en känd posttjänsteman.

Märket är orderstämplat av en frimärkssamlare. Det framgår av de breda marginalerna och att stämpeln är centralt placerad. Dessutom var svarsmärkena avsedda för de inkallades anhöriga, så att de skulle kunna skicka brev portofritt till den inkallade. Svarsmärken bör därför normalt vara avstämplade med vanliga civila poststämplar!