Kontaktpersoner

Ordförande emeritus

Jan-Ove Brandt
Ripstigen 1
SE-170 74 Solna
Sweden
+46-8-85 48 98

Sekreterare, Redaktör och Arkivarie

Staffan Karlsson
Kikarvägen 19
SE-175 46 Järfälla
Sweden
070 723 61 57

Webmaster

Gunnar Zetterman