testar

Lathund för att typa Militärbrev utan svarsmärken

Inledning

Det här är en lathund för att katalogisera Militärbrev med bortklippt svarsmärke.Det som är ”unikt” för varje typ har satts med kursiv stil.

Steg 1

Börja med att väja utseende på frankotecknet uppe i högra hörnet ( det finns fyra olika huvudvarianter).

Steg 2

Välj sedan färg på pappret och i vilken färg texten är tryckt med.Föjande kombinationer finns: brunt/svart (M1), brunt/blått (M2 – M7 & M9), brunt/grönt (M8), vitt/blått (M10 – M12) och vitt/blågrönt (M13)

Steg 3

Studera sedan de olika textvarianterna i textrutan nere till vänster (M1 – M11A) eller på kuvertfliken (M11B – M13). Om rester av eventuella klipplinjer finns kvar på baksidan kan även de ge viss hjälp; Läs mer på lathundssidan för svarsmärken.

Steg 1

PORTO HÄRFÖR ERLAGT
M2 – M4.
M5 – 10.
M11 – M12.
M13.

Kommentarer

Endast M 1 har frankotecknet Porto härför erlagt och tryckt med svart text på brunt papper.

Endast M 1 och M 2 har punkt efter MILITÄRBREV på framsidan.

Endast M8 är tryckt i grön färg på brunt papper.

Steg 1 M2 – M4

M2 – M4.

M2


Observera svarsmärket …. till avsändaren.

Kommentarer

Endast (M1) och M2 har punkt efter MILITÄRBREV på framsidan. Texten i rutan har inte rak vänstermarginal.


M3

Perforering (genomsticksperforering).
Observera … brev till avsändaren.

Kommentarer

M3 är det enda brev där märket har perforering (genomsticksperforering).

Texten i rutan har rak vänstermarginal.

Om inga rester finns kvar av genomsticksperforering eller klipplinjer finns inget enkelt sätt att skilja på M 3 och M 4A.

M4

M4A

Observera … brev till avsändaren.

Kommentarer

Skillnaden mellan M 4A och M 4B är sista textraden i rutan (brev till avsändaren respektive till person vid krigsmakten).

Om inga rester finns kvar av genomsticksperforering eller klipplinjer finns inget enkelt sätt att skilja på M 3 och M 4A.

M4B

Observera … till person vid krigsmakten.

Kommentar

Skillnaden mellan M 4A och M 4B är sista textraden i rutan.

M5 – M10

M5 – 10.

M11 – M12

M11 – M12.

M13

M13.