Svarsmärken

Innehållsförteckning

”Lathund” för att ”typa” Militära svarsmärken

En steg för steg handledning hur man bestämmer vilket katalognummer ett specifikt svarsmärke har.

Katalog över Militära svarsmärken

”Lathund” för att typa Militärbrev med urklippt svarsmärke

Lathund för att typa Militära svarsmärken

Inledning

I de flesta fall måste marginalerna på märket vara så breda att man kan avgöra hur klipplinjerna ser ut.
För att säkert kunna skilja mellan M7 och M9 måste minst en marginal vara så bred att man kan avgöra om det finns något skyddstryck på baksidan.

I Välj design

Klicka på bildtexten!

Lilla Riksvapnet (M1 – M10)

II Välj färg


III Brunt eller vitt papper


IV Med eller utan skyddstryck på baksidan

Finns det ett blått skyddstryck i marginalen (Syns bara på märken med breda marginaler).

Utan skyddstryck

Med skyddstryck

V Välj typ av klipplinje
Tre Kronor (M11 – M12)

II Antal streck i kronornaKatalog

Denna katalog listar bara grundtyperna, dvs inga varianter.

Lilla Riksvapnet (M1-M10)

1929 M1 Oskarshamnsutgåvan

Fläck i vapenskölden, v2c.

1929 utkom det första Militärbrevet med svarsmärke. Märket var svart i typen lilla riksvapnet och utan klipplinjer. Breven är tryckta på Oskarshamns Tryckeri AB i boktryck.


M1 framsidan.
M1 baksidan.

Två militärbrev med svarsmärke utdelade till var och en av deltagarna i 1929 års fälttjänstövning, som ägde rum i Stockholms och Södermanlands län.
Äktgågna försändelser skall därför vara stämplade 20 september – 3 oktober (från övningen) respektive 26 september – 2 oktober (till övningen).

Dylika försändelser och stämplade märken är ovanliga, varför en mängd falsifikat förekommer på marknaden. Läs mera!

Varianter

Fläck i vapenskölden, v2c.

Det finns flera olika typer av varianter. Bilden till vänster visar färgfläck i vapenskölden, mellan vänstra och nedre kronan, M1 v2c.


M1 på brev

Svarsmärke M1 på brev till 1929-års fättjänstövning.

Från en av våra medlemmmar har vi fått detta objekt. Brevet är skickat till en värnpliktig på Waxholms Grenadjärer. Under första världskriget bemannade Waxholms Grenadjärer befästningen Hörningsholm på Mörkö. Enligt 1925-års försvarsbeslut skull denna fästning läggas ner.

Vår medlem vill därför gärna veta var Grenadjärer låg under 1929-års fälttjänstövning.


M1 stämplat Vretstorp.

Svarsmärke M1 på brev till 1929-års fättjänstövning.

1930 M2 Norrköpingsutgåva I

M 2 är tryckt hos Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping.

M2 framsidan.
M2 baksidan.

M 2 användes under fättjänstgöringar under 30-talet, för SAAR-bataljonen.
Restupplagan användes vid krigsutbrottet.


Retuscher

M 2 är intressant eftersom det finns flera olika retuscher gjorda.

Lilla och stora retuschen

Lilla till vänster ovanpå stora.

M 2, v4 & 5.

Pärlan och punkten

Punkt till höger om vänstra kronan.

M2, v8.

Jacket i kronan

M 2, v6.

För ytterligare detaljer hänvisar vi till handboken.

1939 M3 Nybroutgåva I

Eftersom vanliga frimärken var perforerade ville Generalpoststyrelsen undersöka om man kunde perforera även militärbreven. Tryckeriet som tryckt M 2 kunde inte utföra detta, varför beställningen gick till AB Sture Ljungdahl i Nybro.

M 3 togs i bruk vid krigsutbrottet.


Framsidan.
Baksidan.


Genomstick

M 3:s tryckark bestod av 6 kuvertämnen. Det finns därför 6 olika typer av genomstick.

Typ II

Undre raden börjar med en punkt. Högra ramen slutar med en punkt.

Typ IV

Undre raden har två punkter och två korta streck.

Varianter

M 3 bjuder på flera olika varianter.

Typ v5

Stort avstånd mellan märket och undre genomstickslinjen.
Undre raden börjar med en punkt. Högra ramen slutar med en punkt (Genomstick typ II).

Typ v6 på brev

Litet avstånd mellan märket och undre genomstickslinjen.

För detaljerade beskrivningar av varianter och olika genomstick hänvisar vi till handboken.

1939 M4 blå Nybroutgåva II

1939-40 Nybroutgåva II

Klipplinjer: Streck med öppna hörn

M5 blå

1939-40 M5 Norrköpingsutgåva

M 5 trycktes hos Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping. Generalpoststyrelsen beställde 2 miljoner brev 1939. Under 1940 kom ytterliggare en beställning på 3 miljoner brev.

För den andra beställning byggdes pressen om för att öka kapaciteten.

Jämförelse typ I och II

Övre märket är typ I. Kommatecken förekommer bara på typ II.

I samband med ombyggnaden blev svarsmärkets gummeringsrulle smalare, vilket ledde till att man fick minska avståndet mellande vertikala klipplinjerna.

Typ 1: 30,5 mm mellan de vertikala klipplinjerna.
Typ 2; 28,5 mm mellan de vertikala klipplinjerna.

1939 års utgåva (typ I)


1940 års utgåva (typ II)


Varianter

Även M 5 bjuder på diverse varianter.

Typ 5II v2

Variant: ”kommatecken” (se övre högra hörnet).

Vid tryckingen av M5 typ II fastnade något hårt föremål, exempelvis ett sandkorn på tryckplåten så att en repa uppkom.
Under tryckningen förflyttades detta föremål så att ett ”kommatecken” uppstod.

För detaljerade beskrivningar av varianter och olika genomstick hänvisar vi till handboken.

1940 M6 blå

Klipplinjer: Streck och punkter


1940 M7 blå

Klipplinjer: Streckade med slutna hörn

Jämför med M9 (med skyddstryck)

1940 M 8 Norrköpingsutgåva

Under tryckningen av M7 fick man plötsligt en beställning på 100 000 militärbrev, som skulle tryckas i grön färg i stället för blå. Anledning var att man ville få statistiska uppgifter på hur militärbrev användes under fältmässiga förhållanden. Breven delades ut under den så kallade Knäredmanövern.

Med tanke på hur många oanvända M 8:or det finns är det väl tveksamt om man blev så mycket klokare.


M 8 stämplat med fältpost 103 under Knäredsmanövern.

M 8 stämplat med fältpost 103 under Knäredsmanövern.

M 8 skulle bara användes till under Knäredsmanövern men beslutet ändrades sedan så det förekommer brev stämplade även under resten av året och 1941.

M 8 stämplat Postanstalten 1085 E (Kvidinge, Kristianstad län).

M 8 använt efter Knäredsmanövern.

I MPT nr 35 sid 22 kan man läs om Knäredmanövern.

1941 M9 blå

Klipplinjer: streck med jämna hörn

Jämför med M7 (utan skyddstryck).


1941-42 M10 blå vitt papper

1941-42 Norrköngsutgåva III

Klipplinjer: Streck


Tre Kronor (M11 – M12)

1943-52 M11 grön

1943-52 Norrköpingsutgåvor IV

Klipplinjer: Streck

1951 M12 Nybroutgåva

1951 beslöt Generalpoststyrelsen att beställa 4 miljoner militärbrev. Hälften skulle trycka i Norrköping (M 11 C) och den andra hälften i Nybro (M12).

Nybroemission är tryckt med boktryck hos AB Sture Ljungdahl i Nybro. Breven levererades i november 1951, men utdelades först från 1963.


Krona med 7-8 streck

7-8 streck i kronan.

M 12 skiljs lätt från M 11; M 12 har bara 7-8 grova streck i kronorna.

M12 användes till beredskapslager och truppförband, men även till FN-förband.

M 12 i olika tryckvarianter.

1966 M13 Postens emblem

1979 M13 Kristianstadsutgåva

1979 beslöt Generalpoststyrelsen att beställa 4,8 miljoner militärbrev från Bongs Fabriker AB i Kristianstad. Breven levererades i april-augusti 1979.


M13 användes till beredskapslager och truppförband, men även till FN-förband.


Skillnad typ I och II

Typ I och II.

M 13 typ I och II skiljs på:
avståndet mellan nedre klipplinjen och märket är för typ I 1,5 – 1,6 mm;
för typ II 1,8 – 2,0 mm.

På typ II går högra klipplinjen en bit nedanför den undere klipplinjen.
Det förekommer också i bland smärre skillnader som kan vara till hjälp.
Typ I har ofta ett ”hack” i kronans mittstapel,
typ II har ibland brott i kronans högra båge eller undre klipplinjen punktstreckad.

Typ II tycks vara vanligare än typ I.

M 13 och FN-förband

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i ISAF Afghanistan 2008. Ankom 2008-02-26. Sänt via Frankfurth-Hahn med svensk fältpost. Kontingent Nr FS 14.

Läs mera om M 13 i MPT Nr 34 sid 39

  • Anmärkning 1966 gjordes en beställning på M13-brev med NIO rutor för folkbokföringsnumret. Eftersom folkbokföringsnumret ersattes med det 10-siffriga personnumret brändes denna upplaga. Ett fåtal exemplar existerar dock bland samlare.