Första världskriget

Ubåtspost

Under första världskriget var Tyskland avspärrat pga den engelska sjöblockaden. För att kunna importera viktiga råvaror och utväxla post startades Deutsche Ozean-Rhederei GmbH, som skulle bedriva verksamheten mha ubåtar. För att kringgå postmonopolet skulle portot betalas dels med vanliga tyska frimärken och dels med att man köpte en försäkring, som skulle täcka själva fraktkostanden.

De två första resorna 1916 till USA med Deutschland medförde bara officiell post.

Vykort från Deutschlands första resa.

Den 26 augusti 1916 lämnade ubåten Bremen Tyskland med destination USA, men hon försvann spårlöst. Inför Deutschlands tredje resa informerades även allmänheten om möjligheten att kunna skicka brev till USA och länder som hade postförbindelse med USA. Även brev från övriga centralmakter accepterades.

Det oinskränkta ubåtskriget ledde dock till att USA den 3 februari 1917 bröt de diplomatiska förbindelserna med Tyskland vilket ledde till att Deutschlands tredje resa måste inställas och posten returnerar till avsändarna.

Deutschland och de övriga beställda ubåtarna konverterades till militära ubåtar.

Framsidan. T.B. står för Tauchboot Briefverkehr, D.O.R. för Deutsche Ozean-Rhederei.

Baksidan.

Julhälsning

B.E.F. står för British Expeditionary Force, dvs den styrka som skickades till Frankrike vid första värdskrigets utbrott. Beteckningen användes även under det andra världskriget.
Det finns en uppsjö av dylika kort.

God Jul och Gott Nytt År från 8th Divison B.E.F.

Moskauer Hilfscomité

Brev till en hjälporganisation för ryska krigsfångar.