M1-förfalskningar

Förfalskade och efterstämplade M1:or

Stockholm 30

Svarsmärke M1 med falsk stämpel Stockholm 30.

Stämpeln Stockholm 30, som förekommer på lösklippta märken, är inte postal.
Mer att läsa i Svensk Frimärksfakta 15:1