Royal Suédois

Le Royal Suédois anor kan härledas till 1690 och tjänade under franska fanor.
Namnet Royal Suédois fick regementet 1742 efter en framställning av Fredrik I.
Regementet uipphörde 1791 och blev Infanteriregemente nr 89.

Mer att läsa:

  • Vajda, Imre: Le ”Royal Suédois (Poméranie Suèdoise), MPT Nr. 34/1993
  • Andersson, Stefan: Ny fana till Royal Suédois (Armènytt 2/94), MPT Nr. 36/1994