Persiska Gendarmeriet

1910 anhöll den persiska regeringen att få disponera ett antal svenska officerare för att
utbilda gendarmer.

Mer att läsa:

Bodin, Richard: Swedish Military and Police in Persia 1911-1921, MPT Nr. 57/2005