Censur

Inledning

Regeringsformens 2 kapitel 6 §:

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot (….) undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse….

Regeringsformen (SFS-nummer 1974:152)

Motsvarande bestämmelser finns också i Europakonventionen och FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna.

Astrid Lindgren och ”snuskavdelningen”

Censurerat av Astrid Lindgren?
Militärbrev avstämplat den 15.8.42 POSTANSTALTEN 1163* (Skara) till Tyska Röster Kaptensgatan 6 Stockholm. Den angivna adressen var en av ett tiotal olika adresser i Stockholm till Tyska Legationen. Brev till främmande länders konsulat och legationer granskades av Allmänna säkerhetstjänsten (STJ)

Att det även i Sverige under det andra världskriget fanns en brevcensur är ganska okänt bland gemene man.
Postcensur inrättades i Stockholm i januari 1940. En av de anställda var Astrid Lindgren, mer känd som författare till Pippi Långstrump. I ett radioprogram 1993 berättade hon om arbetet på ”snuskavdelningen”.

STJ utfärdade även ett par specialrapporter dels den 21.12.40 ”PM angående den tyska tryckta propagandaverksamheten i Sverige” och dels 18.07.41 ”PM angående den tyska tryckta propagandan i Sverige”. Denna försändelse har granskats vid PCA 1. Kontrollen var hemlig dvs den lämnade inga spår efter sig.

Litteratur:

Wågerman, Ingemar Svensk Postcensur under andra världskriget, Meddelanden från Postmusem 38, ISBN 91-971567-1-X, 1995, 118 s.

Censur i krigförande länder

Att ett land som befinner sig i krig inrättar brevcensur får väl betraktas som ett axiom.
Den 9 april 1940 anföll Tyskland Danmark och Norge. Danmark föll nästan omedelbart, medans striderna i Norge pågick till början av juni. I områden som kontrollerades av norska styrkor censurerades posten, i Finnmark till den 26 juni.

Detta brev är censurerat på Postkontrollkontor Nr. 15 i Hammerfest (upprättat den 12 april och stängt den 26 juni).
Brev från Tromsö till Finland med stämpeln
Passert Postkontrollkontor Nr. 8.

Från det tyska anfallet tills det militära motståndet upphörde fanns norsk censur.

Literatur:

Torstad, John: Den norske postkontrollen under første del av den annen verdenskrig og feltposttjenensten under felttoget i 1940 Oslo/Bergen 1995

Censur av transitpost

När post från USA till Sverige blev utsatt för censur vid första världskriget utbröt en stor förtrytelse i både svensk och utländsk press, speciellt när julposten från USA blev kvarhållen i Kirkwall.
Man retade sig på att post från ett neutralt land till ett annat neutralt land ombord på ett fartyg från ett neutralt land beslagstogs och utsattes för censur.

Brev med anteckning via Bergen och engelsk releasestämpel.

Detta brev har troligtvis gått med den Norska Amerikalinjen (NA), av noteringen Via Bergen att döma. I början av kriget försökte NA ta en extra nordlig kurs för att undvika den britiska Northern Patrol, men man resignerade ganska snart och anlöpte regelbundet Kirkwall på Orkneyöarna.

Stämpeln ”Released by the British Military Authorities” användes på brev som kvarhållits under kriget och först efter krigsslutet vidarebefordrats. Dessa brev är ofta censurerade två gånger. Avsändaren kanske stod på ”svarta listan”. På den kunde man hamna om man sysslade med krigskontraband eller handel med Tyskland.

Literatur:

Mark FRPSL, Graham: British Censorship of Civil Mails during World War I 1914-1919,The Stuart Rossiter Trust Fund 2000

STJ-censur

Adresskort till paket från UMEÅ 12.10.42/GÖTEBORG PAK 15.10.42
till OSLO 15.10.42/OSLO TOLLPOSTKONTOR 16.10.42.
Grön etikett ”Utförsel medgiven” (stor etikett nr Bl. 157).

Kontroll (STJ:s censur) av paket till och från utlandet gjordes i samband med förtullning på följande orter: Stockholm, Malmö, Göteborg, Haparanda och Trelleborg. Paketcensuren i Göteborg började kontrollen av försändelser till Norge den 27.1.41 och från utlandet den 28.11.40.
Denna avi har även valutakontrollstämpel ”Granskad enligt Kungl. Maj:ts förordnande”. Enligt Postens arkiv tillverkades 8 stämplar av denna typ. Tydligen är att en av dessa stämplar kom till använding i Göteborg.

STJ = Allmänna säkerhetstjänsten

Litteratur:

Wågerman, Ingemar Svensk Postcensur under andra världskriget, Meddelanden från Postmusem 38, ISBN 91-971567-1-X, 1995, 118 s.

Avslutning

Ovan visade brev från våra medlemmars samlingar är bara ett litet smakprov på ett mycket intressant samlingsområde.