Kriget mot Danmark 1808-1809

Angripare

Den 14 mars 1808 överlämnar Danmark sin krigsförklaring till ett Sverige som befinner
sig i krig med Ryssland.
Danmark är understött av Frankrike och Sverige av England.

Drabbningar

Fältslag: Slaget vid Prestebakke den 10 juni 1808 (Dansk seger)
Sjöslag: Skärgårdsslaget vid Strömstad den 28 april 1808 (Svensk seger).

Freder och stillestånd

  • Stillestånd på den norska fronten den 7 december 1808
  • Stillestånd i Blekåsen den 25 juli 1809
  • Freden i Jönköping den 10 december 1809 (ingen sida avträder något territorium)

Fältpost

Under kriget fanns ett fältpostkontor i Skåne och ett i Bohuslän

Mer att läsa:

  • Hohndorf, Harry: Sex objekt från utställningen på Postmuseum, MPT Nr. 49/2001
  • Heurgren, Paul Gerhard: Svensk Militärpost i Krig och Fred Från 1600-talet
    fram till Andra världskriget, Kungl Generalpoststyelsen 1961
  • Sundberg, Ulf: Svenska krig 1521-1814, Hjalmarson & Högberg, 1998