MPT

Militärpostal Tidskrift (MPT)

MPT gavs ut två gånger om året (ingick i medlemsavgiften).
Prenumeration kunde också göras på tidskriften.
92 nummer har utgivits. Tidskriften är en unik veritabel kunskapsbank om svensk militärhistoria.
Äldre nummer av tidskriften kan i mån av tillgång fortfrande beställas hos redaktören.
Redaktör Staffan Karlsson
Kikarv. 19 
SE-175 46 Järfälla
tel. + 46 (08) 580 124 33

Inehållsregister

Några exempel på artiklar i MPT

Nr 92

Innehållet i nr. 92

 1. SAAR-Bataljonen
 2. Gruvnäringen och malmtransporter
 3. Militärpostala försändelser med avvikande postbehandling
 4. Utrikesförsändelse efter 9 april
 5. Två intressanta auktionsresultat
 6. Tysk fältpost till Sverige 1940-45
 7. mm

Saarbataljonen

Rek. skickat näst sista dagen.

Nr 91

Innehållet i nr. 91

 1. SAAR-Bataljonen
 2. Kontrollexpeditionen
 3. Flykten över Sundet
 4. Flyktingförläggningen Doverstorp
 5. Flyktingförläggningen Gerås
 6. Felaktigt frankerade militärförsändelser
 7. Adressat – Avsändare
 8. mm

Saarbataljonen

År 1935 hölls en folkomröstning i Saarland om området skulle tillhöra Frankrike eller Tyskland.
Omröstningen övervakades av trupper från Storbritannien,, Italien, Nederländerna och Sverige.
Läs mer.

Adressat – Avsändare

Ofta är historien bakom en försändelse betydligt intressantare än de frmärken som sitter på försändelsen. Detta brevkort ger en utmärkt beskrivning om spionage och propaganda.

Auktioner

Militärpost är eftersökt på auktioner.
Nedanstående objekt hade utrop 2500 danska kronor, gick för 12736 svenska kronor.

Läs mer om bakgrunden.

Nr 90 – Andra världskriget i Europa 1944-1945

Innehållet i nr. 90
 1. Andra världskriget i Europa 1944-1945
 2. Hansakatastrofen
 3. Svarttjärn/Ingels
 4. SAAR.bataljonen 1934-35
 5. ”The H. Hohndorf collection”
 6. mm
Hansakatastrofen

Nr 89

Innehållet i nr. 89
 1. Andra världskriget i Europa 1942-1943
  • Postutväxling
  • Tryckfriheten
  • Propaganda
  • Kvarstad
  • Internering
  • Gottröra
  • Lejdbåtar
  • Färjetrafiken
  • Brevhemligheten
  • mm
 2. 1945-1920 FN fyller 75 å
 3. Pansarskeppet HMS Gustav V 1918-1970
 4. Facit Postal X
 5. mm
Helseleirer
Helseleier

Helseleier var en ”omskrivning” för mönstinrgsläger för norska flyktingar inför utbildning av norsk reservpolis i Sverige 1943-1945.

Färjetrafiken

Färjeförbindelsen Trelleborg – Sassnitz var viktig under kriget.

FN fyller 75 år
UNEF och ONUSAL.

Nr 88

Innehållet i nr. 88

 1. Kronopoststämplar vid Skaraborgs Regemente under 1700-talet
 2. M2 Ett minnesbrev från SAAR
 3. För 75 år sedan avslutades Andra världskriget i Europa
 4. Flyktingförläggningen Skatås
 5. mm

Kronospoststämplar

Kronopoststämplar är ett område som är dåligt utforskat. Patrik Larsson har ägnat mycket tid om dessa vid Skaraborgs regemente.


Andra Världskriget i Europa

I detta nummer behandlas åren 1939-1941.


Flyktinglägret Skatås

I maj 1945 anlände de förta av de vita bussarna. Det var överlevande från tyska koncentrationsläger. Se även MPT nr 87

Flygpostbrev från Amsterdam.

Vykort från Holland.

Nr 87

Innehållet i nr. 87

 1. Kungl. Lifregementets Dragon Corps
 2. Ett till synes enkelt brev
 3. Rapportkuvert
 4. Informationsstyrelsen/Spioneri
 5. Pearl Harbour
 6. Fartygspost 1940-45
 7. Kvarstadsbåtar
 8. Flyktinglägren Skatås och Gerås
 9. Gettopost
 10. mm

Vykort från Holland

Fartygspost 1940-1945
Flygpostbrev från Stockholm till M/S Vaalaren i Cape Town.
Brev från Montreal, Kanada till Stockholm.


Gettopost
Brevkort till Birkenau.

Brevkort till Theresienstadt.

Att skicka post var ett försök att få kontakt. Ofta kom breven bara i retur.


Nr 86

Innehållet i nr. 86

 1. Uppbringad, beslagtagen och förolyckad post från första världskriget
 2. Rekordpris för vykort med motiv ”Svenska Brigaden 1918”
 3. KFOR – 20 år
 4. Posthantering för isbrytaren ODEN under ARCTIC OCEAN 1991 och 1996

Första världskriget

Försändelse från SS björn som blev uppbringad.

SS Arthur blev sänkt av en tysk ubåt.

Nr 85

Innehållet i nr. 86

 1. Uppbringad, beslagtagen och förolyckad post från första världskriget
 2. Rekordpris för vykort med motiv &Svenska Brigaden 1918&
 3. KFOR – 20 år
 4. Posthantering för isbrytaren ODWN under ARCTIC OCEAN 1991 och 1996

Fältpost

Försändelse till FP 45001 Lit F.

Nummer 85 innehåller en artikel som försöker rekonstuera hur de olika tabellerna över fältpostnummer tas fram under kriget.

Försändelser i retur

Brev till Canada den 8.10.41 med noteringen ”By air over the Atlantic and from New York”.
Postrutten avsåg via Tyskland och Lissabon.
Men att skicka brev denna väg till brittiska samväldet var inte möjligt.

Brev till Nederländerna den 29.4.45.
Post till Nederländerna lagrades dock vid STHLM 1.
Den 17.5.45 öppnades postförbindelsen
och returstämpeln makulerades
och kortet sändes iväg.

Nr 84

Innehållet i nr. 84

 1. Beredskapsverket
 2. Greklandshjälpen
 3. Transitering av tysk fältpost 1940-45
 4. Militära helsaker adresserade till utlandet
 5. Postutväxling med utlandet 1939-45
 6. Vad berättar adresser och avsändare?
 7. m.m.

Greklandshjälpen

Brev till svenska legationen i Sofia.

Inkallelse

Förstärkt försvarsberedskap 1939.

Nr 83

Innehållet i nr. 83

 1. Västmanlands regemente år 1849
 2. Transit – Postmuseum
 3. Över gränsen
 4. Malmen (Malmslätt) och dess posthistoria
 5. Interneringsläger
 6. m.m.

Karungi

Julhälsning Karungi.

Över gränsen – Torneå

Censur i Torneå.

Internering i Revinghed

Interneringsbrev från Revingehed.

Interneringsläger i Falun

Brev till Sgt.Perry som hade nödlandat i Norge och vandrat över gränsen till Storlien.

Interneringspost – Fp 800


Brev till Sgt.Perry som hade nödlandat i Norge och vandrat över gränsen till Storlien.

Nr 82

Innehållet i nr. 82

 1. Malmen, Malmslätt och dess posthistoria
 2. Fälttjänstövningen 1927
 3. Warszawasvenskarna
 4. Falun – Främby internering
 5. Malung civilinternering
 6. 1939-1945 Haparanda
 7. Fältpost över Haparanda
 8. Flyktingpost
 9. Förstärkt försvarsberedskap upplöstes 1.7.45
 10. Örlogspost – Dualfrankering
 11. Via Nord Scandinavian Travle Agency
 12. Bokanmälan
 13. m.m.

Malmen (Malmslätt) och dess posthistoria

Ett utdrag ur nummer 82 .

Nr 81

Innehållet i nr. 81

 1. Internering och repatriering av tysk militär i Sverige 1940-45
 2. Svenska Ambulansen i Finland 1918
 3. Svenska Rödakorsambulansen. Vinterkriget
 4. Fältpostnummer 1938
 5. Fältpost 163
 6. Postanstaltenstämplar
 7. F2 Roslagens Marinflygflotilj
 8. Militärcensur 1940
 9. Svensk frivillig i Balkankriget 1912-13
 10. Fältpost till Sverige under första Världskriget
 11. SvarsmÄrke M1 falskstämplat
 12. m.m.

Internering och repatriering av tysk militär i Sverige 1940-45


Ett utdrag ur nummer 81 .

Nr 80

Innehållet i nr. 80

 1. Albatrossposten
 2. Fälttjänstövningen 1925
 3. PA – stämplar
 4. Tornsvalor i Husby Skola
 5. Några Fältpostförsändelser
 6. Fältpost 1951
 7. Postanstaltenstämplarna
 8. De norska kvarstadsbåtarna
 9. Kvarstadsbåten M/T Ranja
 10. Lejdbåtstrafiken
 11. Postvägen Englnad – Sverige efter 9.4.40
 12. Miitär lokalpost vid Svirkompaniet
 13. m.m.

Marinpost 1951


Ett utdrag ur nummer 80.

Nr 79

Innehållet i nr. 79

 1. Interneringslägret i Byringe
 2. Norsk polititrupp
 3. Svarsmärke M8
 4. Svensk Fältpost
 5. Fälttjänstövningar 1951
 6. SFK
 7. Postanstaltenstämplarna
 8. Lägren i Kusfors, Sörbyn, Lindå
 9. Krigssjukhuset i Älvsbyn
 10. Allt är inte censur
 11. Ambulanser i krigtid
 12. Brev från NNRC och NNSC
 13. m.m.

Nr 78

Innehållet i nr. 78

 1. Albatross 100 år
 2. Kungl Postverkets militära avdelning
 3. M 1
 4. Felaktigt behandlade försändelser
 5. Fältposten under 2000-2009
 6. Frivilligpost
 7. Det Frie Norges periodiske skrifter
 8. Inyterneringspost
 9. Lejdbåtstrafiken
 10. m.m.

Albatrossposten 1915-1918

Kringsfångepost från Halle till matrosen Otto Sbosny (Fram- och baksida).

Trots alla böcker som skrivits om Albatrossposten dyker det upp nya intressanta försändelser .

Nr 77

En brittisk nödlandare i Sverige

POW mail från Montreal Canada.

Natten mellan den 23 och 24 april 1944 fällde 114 flygplan från ”Bomber Command” minor över Östersjön. Planet LW 285 skadades så allvarligt att besättning fick lämna planet med fallskärm över Sverige.

Nr 76

Innehållet i nr. 76

 1. Första världskriget 1914
 2. Marinpost
 3. Försändelsen återställes till avsändaren
 4. Militär godstransport
 5. ”En svensk tiger”
 6. m.m.

Första världskriget 1914

Här började det med skottet i Sarajevo den 28 juni 1914.

Portofri krigsfångeförsändelse från svenska Röda Korsets hjälpkommitt´för Krigsfångar.

Brevkort till den tyska hjälpföreningen i Stockholm.

I detta nummer ägnar vi 16 sidor fulla med intressanta försändelser.

Nr 75

Innehållet i nr. 75

 1. Att undkomma beväringsskyldigheten
 2. Svenska friviliigkåren och Vita Legionen i Estland
 3. Albatrossposten
 4. Raoul Wallenberg
 5. Detta hände vid Öresund för 70 år sedan
 6. Interneringspost
 7. m.m.

Albatrossposten


Bevakningsstyrkan på interneringslägret i Tofta.

Fortfarande händer det att nya försändelser dyker upp som vi inte sett tidigare.

Nr 74

Innehållet i nr. 74

 1. Landstormen
 2. Wendes trängkår
 3. Svarsbreven från 1929
 4. Fälttjänstövningen 1923
 5. Omöjliga försändelser
 6. SWEDINT
 7. m.m.

Statens informationsstyrelse

Affisch från SIS.

Svensk myndighet under 1940-1945 med uppdrag att styra den svenska opinionsbildningen.

Omöjliga försändelser

Brev till Helsingfors.

Så här fick inte göra! Läs i nummer 74 varför!

Försändelser med knorr

Finskt fp-kort till Malmö.

Artikel med försändelser som ”sticker ut”.

Nr 73

Innehållet i nr. 73

 1. Tingstäde Fästning och Läger
 2. Interneringspost
 3. Fältjulklappen
 4. Sensationellt fybd
 5. Petsamotrafiken 1940 – 1941
 6. m.m.

Nr 72

Innehållet i nr. 72

 1. Postala fältpoststämplar 1859
 2. Militärposthistoria sedd genom brev
 3. Hemvärnet
 4. Socialstyrelsens slutna utlänningsläger
 5. Brittiska frivilliga i Finland 1940
 6. SFK
 7. Filatelistisk hemslöjd
 8. Felaktig behandling av militärförsändelser
 9. m.m.

Socialstyrelsens slutna utlänningsläger 1940-46

Postkort från Moskva till Smedsbo.

Ett mörkt kapitel i svensk historia.

Interneringspost Fp 700

Brev från norsk internerad militär i Sverige, felaktigt lösenbelagt.

Staffan Karlsson berättar vad som döljer bakom denna adress.

Nr 71

Innehållet i nr. 71

 1. Kontroll av militärposten vid fälttjänstövningar under 1920-talet
 2. ”Sörmlandsmanövern” Generalstabens fältövningar 1929
 3. Felaktig behandlig av försändelser frankerade med svarsmärken
 4. Tilläggstjänster på militärbrev
 5. Förfalskade militärfärsändelser
 6. Kuriosa
 7. Militärbrevkort
 8. m.m.

Gestapo

.

.

Nr 70

Innehållet i nr. 70

 1. Mobilseringen september 1912
 2. Militärkortbrev
 3. Interneringspost
 4. Spioncentral Stockholm
 5. Valutakontroll
 6. 60.000 norrmän fick hemlig polisutbildning
 7. m.m.

Militära kortbrev

MkB1 provtryck och utgivet kortbrev.

Provtrycket har omvänd perforering samt delvis annan text.

Spioncentral Stockholm

Brev till internerade tyske socialisten Englisch.

Nr 69

Innehållet i nr. 69

 1. Västmanlands regemente (I18)
 2. Invalidtågen
 3. Fälttjänstövning ”Helag”
 4. Blå stjärnan
 5. Tysk Militärtransport genom Sverige
 6. James Dickson
 7. Illegal post
 8. VÄstmnalands regemente
 9. UNMOGIP
 10. m.m.

James Dickson

Brev till James Dickson under finska vinterkriget.

James Dickson en svensk James Bond? Missa inte Staffan Karlsson intressanta artikel.

Flyktingpost

Brev till dansk flykting.

Efter att den danska regering avgick i augusti 1943 ökade det tyska trycket. Många flydde till Sverige. En illegal posttrafik upprättades över Öresund i samarbete med den danska motståndsrörelsen, svenska myndigheter och säkerhetstjänster.

Under kriget var Stockholm ett center för spioner från bägge sidorna. Så den svenska säkerhetstjänsten hade bråda dagar.

Nr 68

Innehållet i nr. 68

 1. Fyrkant på Post
 2. Hörningsholms kustposition (förfalskningar)
 3. Vinterkriget – Bataljon Sederholm
 4. Koncentrationsläger i Finland
 5. Militär posthistoria …
 6. Svensk fånge på Grini
 7. Interneringspost
 8. FN-brev från Syrien
 9. Mellan krig och idyll

FYRKANT på POST

Militärbrev

Detta är den andra delen av J.-O. Brandt & E. Zetterbergs artikel om provtryck och essäer för militära helsaker. Del ett publicerades i MPT nr 67.

Bataljon Sederholm

Kort skickat till Bataljon Sederholm.

Bataljon Cederholm är en av de minsta kända händelserna under det andra världskriget. Svenska soldater skickades till Finland för att hjälpa till med att evakuera de områden som skulle avträdas till Sovjet efter Vinterkriget.

Se även Bataljon Sederholm av Eric Björklund.

Interneringspost

Brev från internerad polsk U-båtsofficer avstämplat i Vaxholm.

Under kriget internerades tre polska ubåtar i Sverige efter att ha sökt nödhamn.
Se även sidan för interneringspost.

Nr 67

r

Den norska polisutbildningen på Johannesberg

Giselher Naglitsch SSPD

Under det andra världskriget utbildades norska poliser i Sverige. Naglitsch skriver om en intressant försändelse från denna utbildning.

Brev skickat till Postbox 7304, vilket var en täckadress för Norska Legationen.

Mer ur innehållet

 1. Fyrkant på Post
 2. Albatross
 3. Svenska Brigaden 1918
 4. Poststämplade svarsmärken
 5. Kurirflyg
 6. Millitära försändelser med anknytning till NATO

Fråga till MPT

Ett exempel på fråga till MPT

Varför har detta militärbrevkort lösenbelagts?
Svaret finns naturligtvis i MPT nr 67!

Nr 66

Ur innehållet i nummer 66

 • Det svenska militära svarsmärket 80 år
 • Efterstämplade kuponger 1918, Richard Bodin
 • Poststämpeln KUSTFLOTTAN 1913 och 1914
 • En studie av M2 gjord av Sven-Åke Andersson
 • Svensk frivilligpost; Staffan karlsson
 • Albatrossposten 1915-1918, Staffan Karlsson
 • Förfrågan angående avliden, sårad….. , Evert Zetterberg
 • Fältpost under VK2 1939-1945 (Fältpost 2 och 4), Jan-Ove Brandt, Evert Zetterberg, Tomas Olsson
 • Armén A – en föregångare till SP2, Evert Zetterberg
 • SFK, Staffan karlsson
 • Der Reichkommissar für die Besetzten Norwegischen Gebiete
 • Interneringspost, Staffan karlsson
 • Postanstaltstämpelstansar på drift, varning
 • Örlogspost – HMS Halland Örlogspost 23.6.58, Jan-Ove Brandt
 • Flygblad över Norge, Staffan Karlsson
 • United Nations Observation Group in Lebanon, UNOGIL 1958, Richard Bodin och Lars Lindblad

Nr 65

Ur innehållet i nummer 65

 • Militära postväsendets historia ifrån Karl XI:s tid till Gustavianska tiden, Evert Zetterberg
 • Krimkriget, Stafffan Karlsson
 • Reklamation, Edling, J. O.
 • Krigsfångepost och interneringspost , Stafffan Karlsson
 • EUFOR-TCHAD, RCA, Lars Lindblad
 • Krigspost Danmark första världskriget, Jan-Ove Brandt
 • Fältposten i nuläge och framtid, Evert Zetterberg

Nr 64

Ur innehållet i nummer 64

 • Om M1 – det svarta svarsmärket, Evert Zetterberg
 • M7/M8 M7-emissionens svarsmärkestyp, Lennart Pettersson
 • Order om krigstjänstgöring, Evert Zetterberg
 • Tilläggstjänster avseende Fp-försändelser, Jan-Ove Brandt
 • Posthistoria kring inköp av italienska jagare 1940, Evert Zetterberg
 • Militärorder för Extra Post från Norrtelje 1809, Rickard Bodin
 • Interneringspost, polska U-båtar, Stafffan Karlsson
 • Aktuell fältpost från våra utlandsstyrkor, Lars Lindblad
 • PA-stämplar 1600-serien, Jan-Ove Brandt

Försäljning

Det går fortfarande att förvärva några av ovanstående nummer. Kontakta Redaktör emeritus Staffan Karlsson:

staffankarlsson31@gmail.com