Cirkulär

Före första världskriget

I MPT finns de flesta cirkulär som behandlar fältpost före första världskriget.

Andra världskriget

I MPT finns de cirkulär som Kungl. Generalpoststyrelsen gett ut under
åren 1939 till 1945 och som innehåller militärpostala beslut.
Nummer 53 ger en sammanställning.

Mer att läsa:

1800-talet

  • Karlsson, Staffan (red.): ”Fältpost” i cirkulär 1871-1878, MPT Nr. 56/2004
  • Karlsson, Staffan (red.): ”Fältpost” i cirkulär 1871-1878, MPT Nr. 57/2005
  • Karlsson, Staffan (red.): ”Fältpost” i cirkulär 1871-1878, MPT Nr. 58/2005

1900-talet

  • Karlsson, Staffan (red.): Kungl. Generalpoststyrelsens cirkulär, MPT Nr. 60/2006
  • Karlsson, Staffan (red.): Kungl. Generalpoststyrelsens cirkulär, MPT Nr. 61/2007
  • Karlsson, Staffan (red.): Kungl. Generalpoststyrelsens cirkulär, MPT Nr. 62/2007

Andra världskriget

  • Zetterberg, Evert: Kungl. Genralpoststyrelsens cirkulär 1939-1945, MPT Nr. 54/2003