FN

Post till och från Svenska FN-soldater

Inledning

Under årens lopp har Sverige deltagit i många FN-operationer.

F 2183 2000. Vårt 1900-tal 3: 1970-1999
(Sverige i världen).

Svenska FN-missioner

Poststämplar

Poststämplar använda av svenska FN-styrkor finns förtecknade i:

MPT Nr. 39/1996 Poststämplar använda av de svenska FN-styrkorna
Nya stämpelbeteckningar av Richard Bodin.

Större svenska missioner

(Exempel på större svenska missioner. Se även FN i vår Wiki.)

Övriga missioner

SFOR

 • Lindblad, Lars: Aktuell fältpost från svensk SFOR-bataljonen i Bosnien-Hercegovina, MPT Nr. 44/1998
 • Jansson, Ulrica: Victor November Closing Down (ur Arménytt 4/99), MPT Nr. 47/2000

IFOR

 • Lindblad, Lars: Aktuell fältpost från svenska fredsbevarande styrkor utomlands IFOR, UNPREDEP, UNCRO, MPT Nr. 40/1996

CIMIC

CIMIC – Civilian and Military Co-operation

 • Nilsson, Kenneth: Svenska CIMIC-officerare i Bosnien, MPT Nr. 50/2001

MINURSO

MINURSO – Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental

 • Lindblad, Lars: Aktuell FN-post från svenska fredsbevarande kontingenter, UNPREDEP och MINURSO, MPT Nr. 44/1998

UNCRO

 • UNCRO – United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia.
 • Lindblad, Lars: Aktuell fältpost från svenska fredsbevarande styrkor utomlands IFOR, UNPREDEP, UNCRO, MPT Nr. 40/1996

UNMIL

United Nations Mission in Liberia.

 • Lindblad, Lars: Fältpost frpn UNMIL i Liberia – Sveriges modernaste mekförband, MPT Nr. 57/2005
 • Lindblad, Lars: Aktuell fältpost från våra utlandsstyrkor LA05, FS12 och KS15, MPT Nr. 61/2007

UNPREDEP

UNPREDEP – United Nations Preventive Deployment Force. Verkade i Makedonien.

 • Lindblad, Lars: Aktuell FN-post från svenska fredsbevarande kontingenter, UNPREDEP och MINURSO, MPT Nr. 44/1998
 • Lindblad, Lars: Aktuell fältpost från svenska fredsbevarande styrkor utomlands IFOR, UNPREDEP, UNCRO, MPT Nr. 40/1996

UNSCOB

UNSCOB – United Nations Special Commission on the Balkan.

 • Lindblad, Lars: En tidig militärobservationsinsats genom Förenta Nationerna, MPT Nr. 55/2004

UNYOM

UNYOM – United Nations Yemen Observer Mission.

 • Lindblad, Lars: UNYOM United Nations Yemen Observer Mission 1963-1964, MPT Nr. 52/2002


1948- Mellersta Östern – UNTSO

De första svenska FN-insatserna skedde i form av observatörer. Redan innan hela bataljoner sattes upp i mitten av 1950-talet för att ge världsorganisationen kraft att sätta bakom säkerhetsrådets resolutioner hade FN använt sig av ett stort antal militära observatörer, officerare från olika medlemsländer i mindre grupper som placerades ut i konfliktområden.

I styrkan UNTSO som organiserades 1948 ingick 15 svenska officerare. Idag är UNTSO en av FN:s äldsta, ännu ej avslutade insatser. Postalt finns exempel på militär och civil post från de berörda länderna, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Västbanken Gaza.

Brev från svensk observatör, stämplat Beyrouth 29.12.1948. Korrekt luftpostporto till Sverige samt ett lokalt skattemärke.

1956-1967 Egypten – UNEF I

Efter knappt åtta år av stillestånd utvecklades den arabiska-israeliska konflikten år 1956 till fullt krig, denna gång även med stormaktsinblandning.

Under ledning av FN:s generalsekreterare, svensken Dag Hammarsköld organiserades en militär styrka – United Nations Emergency Force (UNEF) – som övervakade fientligheternas inställande och tillbakadragande av båda sidans trupper.

Den första svenska FN-bataljonen var på plats i Port Said iEgypten den 21 november 1956. Denna bataljon utökades efter hand till 650 man och flyttades stegvis över El Arish och Rafah till Gaza.

Eftersom denna bataljon var den första stora FN-insatsen var också det filatelistiska intresset stort vilket gjorde fältpostkontoren fick införa restriktioner vad gäller behandling av samlarpost. Nedan visas ett exempel på ett FN-frankerat kort som stämplats med en stämpel typ E1 från april 1956.

E1E2E3 typ II
Filatelistisk försändelse frankerad med 2 st FN-frimärken. Frimärkena var avsedda för brev postade på FN:s postkontor i New York.

Den 8 oktober 1957 trädde en förordning i kraft som förbjöd dylika försändelser: ”Under no circumstances must the personnel of UNEF provide philtelists or stamp collectors with information of philtelic nature or to stamp envelopes or cards received for philtelic purposes with the aim to provide collectors with samples of the stamps of UNEF”.

1960-1964 Kongo – ONUC

Kongo i början av 1960-talet är kanske den FN-operation som har etsat sig fast i de flesta svenskars minne, såväl deltagare som anhöriga eller landsmän som upplevde den genom press, radio och det nya TV-mediet.

En förklaring till detta är bl.a. den svenska FN-chefen Dag Hammarskjölds död i den än idag omdiskuterade flygkraschen i Ndola i Zambia 1961 (dåvarande Nordrhodesia).

Den 17 juli 1960 bad Hammarskjöld den svenska regeringen att få disponera den svenska FN-bataljonen i Gaza, eftersom den redan var organiserad och snabbt kunde transporteras till Kongo. Redan den 22 juli var den svenska kontingenten på plats i Leopoldville.

I september 1960 hade Sveriges första kontingent ersatts av en nyrekryterad bataljon, speciellt utbildad för Kongo-operationen. Sverige bidrog också med en teknikerkontingent bestående av flygtekniker, kommunikationstekniker, byggnadsingenjörer. Denna hade ett eget fältpostkontor med stämpel ”Teknikergrupperna” resp. ”Teknikerkontingenten” se exempel nedan.

Brev med stämpeln: Svenska Teknikergrupperna.

Stämpeln uppförstorad.

Mer att läsa:

MPT Nr. 47/2000 Kongo, flygblad, propaganda av Staffan Karlsson

1964-1993 Cypern – UNFICYP

En stor konflikt mellan turkcyprioter och grekcyprioter utbröt 1964 vilket ledde till att Sverige skickade trupp dit 1964 på FN:s uppmaning. Sammanlagt ca 28 000 man deltog under nära 30 år i denna bataljon, som började avvecklas 1987. I sista omgången deltog civilpoliser fram till 1993.

Militärbrev typ M11C, stämplat 1965-01-07 Sv. FN-bataljonen Cypern. Stämpel typ.

Denna svenska FN-insats blev den största och längsta av våra truppinsatser i fredens tjänst.

Gustaf Welin, som själv var kompanichef på Cypern 1967-68 har tillsammans med Christer Ekelund, som var ställföreträdande bataljonschef på Cypern 1974-75, skrivit boken:

Welin, Gustaf & Ekelund, Christer O:son, FN på Cypern: den svenska fredsbevarande insatsen 1964-1993, Stockholm Probus 1999, 377s ISBN 91-87184-61-3(inb)

Mer att läsa:

 • MPT Nr. 57/2005 FN-bataljonen på Cypern 1964-1987 av Richard Bodin

1973-1980 Mellersta Östern, Suez och Sinai – UNEF II

Sverige deltog i denna bataljon med sammanlagt 7 642 man som en fortsättning på UNEF I i den israelisk-arabiska konflikten.

Fyra huvudtyper av stämplar (samt Freemail) blev använda på det svenska fältpostkontoret.

M1M2 IIM3M4
Militärbrev typ M11C från Mellersta Östern UNEF II 28.5.1974, Stämpel typ M3.

Mer att läsa:

 • MPT Nr. 57/2005 FN-bataljonen i Mellersta Östern 1973-1980 av Richard Bodin

1978, 1980-1994 Libanon – UNIFIL

Efter den israeliska invasionen av Libanon i mars 1978 beslöts att en ny FN-styrka skulle sändas till detta land (UNIFIL).

Till denna styrka bidrog Sverige med ett kompani ur sin UNEF II-bataljon i Sinai den 23 mars 1978. Den svenska styrkan förlades till södra Libanon, men återvände till Sinai redan den 17 maj samma år.

År 1986 ökade dock den svenska insatsen i Libanon återigen, från att från 1980 ha utgjorts av ett sjukhuskompani till en underhållsbataljon. Denna styrka, som vanligen bestod av drygt 600 män och kvinnor, stannade kvar i Libanon som en del av UNIFIL i södra delen av landet till år 1994.

Adresskort för utrikes paket till Sverige från Libanon 1981-05-02, vikt 800 g, frankerat med 10 kr. Stämpel typ L3 *A*
Ankomststämplat Bottnaryd 1981-05-29, alltså efter 27 dagar från fältpostkontoret Nakoura, Libanon. Paketet har troligen gått med militärt underhållsflyg.
Delförstoring av stämpeln.

Mer att läsa:

 • MPT Nr. 58/2005 Svenska FN-sjukhuset i Libanon 1980-1994 av Richard Bodin

1999- Kosovo – KFOR

KFOR är en NATO-ledd styrka med FN-mandat, som började sin verksamhet 1999. Den består av 16000 soldater från 34 länder, varav Sverige är ett med ca 330 man.

Ett militärpostkort från Camp Ville, Kosovo, stämplat SWEDBAT FPO KOSOVO (YU) 2005-07-18, ankom till Bjärnum 2005- 07-28.


Mer att läsa:

 • MPT Nr. 47/2000 Bosnien, SWEBAT 1 Kosovo av Lars Lindblad

2001- Afghanistan – ISAF

ISAF är en NATO-ledd allians med USA som ledande nation. Även den arbetar under ett FN-mandat med deltagare från 40 länder; 43000 man, varav 345 svenskar.

Brev från ISAF Agfhanistan 2003-01-05. Sverige hade ingen egen fältpost i början av denna mission utan använde sig av den tyska fältposten. Feldpost 1391 via Postleitstelle Darmstadt. Från 2005 fick Sverige eget fältpostkontor.

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i ISAF Afghanistan 2008. Ankom 2008-02-26. Sänt via Frankfurth-Hahn med svensk fältpost. Kontingent Nr FS 14.

Mer att läsa:

 • MPT Nr.55/2004 ISAF Afghanistan av Lars Lindblad

EUFOR – TSCHAD, RCA

Lars Lindblad

Som pdf på tyska.

Sammanfattning på svenska:
Sverige hade en fredsbevarande styrka i Tchad på 211 soldater från februari till
september 2008. Huvudstyrkan lämnade Tchad under juli. Fältposten till Tchad gick
via Arlanda först till huvudstaden N’Djamena och senare vidare till staden Abéché,
där den svenska kontingenten förlades i slutet av mars. Inget fältpostkontor med
fältposttjänster och stämplar upprättades, men kvartermästaren och fältkassören (the
Paymaster) hjälptes åt att distribuera post och betala ut lön till soldaterna. Frankrike
hade ett fältpostkontor i N’Djamena BPI 617 och ett i Abéché BPI 626 som ibland
även utnyttjades av de svenska soldaterna. Artikeln visar exempel på försändelser
och säckflagg som jag samlat från denna kontingent. Denna artikel har även
publicerats i den österrikiska tidskriften UNFN News Nr. 52, augusti 2008