Litteratur

Inledning

För några är litteratur ett eget samlingsområde, men för de flesta av oss ett bra hjälpmedel i vårt sammlande. Dessvärre finns det inte så mycket utgivet på svenska om vårt samlingsområde förutom vår tidskrift, som i många fall är enda källan.
Nedan följer den lista dels på icke-filatelistisk litteratur (som ger bra bakgrundsfakta) och en lista över filatelistisk litteratur.

Bakgrundslitteratur

 • Ericsson, Lars: Svenska frivilliga Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen, ISBN 91-88930-00-9 (inb.), Historiska Media, 1996, 292s
 • Marklund, Göran et al.: Inga bomber över myren, ISBN 91-97 1050-0-7(inb.), 1998, 172 s.
 • Wrangel, Carl-Axel: Sveriges militära beredskap 1939-1945, ISBN 91-85266-20-5(inb.), Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1982, 674 s.
 • Åsbrink, Sven H.: Minnen från Sveriges militära berdskap 1939-1945, ISBN 91-85266-64-7(inb.), 1997, 183 s., ISBN 91-85266-64-7, Militärhistoriska förlaget, 1997, 183s.

Filatelistisk litteratur

 • Facit Special (svarsmärken och militärbrev)
 • Facit Postal
 • Eliasson, Åke et al: Svensk stämpelfakta, Poststämplar genom fyra sekler ISBN-91-85702-31-5, Boden SFF 1996, 524 s.
 • Eliasson, Åke: Post i Norr: Norrbottens posthistoria, postanordningar och stämplar, ISBN 91-630-1371-18inb.), 1992, 608 s.
 • Gaines, Arleigh: Handbook of UN Mail
 • Heurgren, Paul Gerhard: Svensk militärpost i krig och fred från 1600-talet fram till andra världskriget, LIBRIS-ID 888294, 1961 241 s.
 • Kungl. Generalpoststyrelsen: PLU Postlägenheter till utlandet 1940-1945 (facsimile utg. SSPD)
 • Schultz-Steinheil, Herman,(red.), Handbok över svenska post- och makuleringsstämplar 1685-1951, Stockholm 1952, 396 s. LIBRIS-ID 1452417
 • Wallberg, Börje; Albatrossposten 1915-1918 En postal episod i första världskrigets skugga LIBRIS-ID 1200871, 1973, 84 s.
 • Wågerman, Ingmar: Postanstaltenstämplarna: beredskapsstämplarna under och efter andra världskriget, LIBRIS-ID 598586,  Stockholm 1986, 82 s.
 • Wågerman, Ingemar Svensk Postcensur under andra världskriget, Meddelanden från Postmusem 38, ISBN 91-971567-1-X, 1995, 118 s.

51 – Svensk Frimärksfakta 15.1:
Militärbrev med Svarsmärke,
Hohndorf och Gustafsson.

Kan beställas från  Sveriges Filatelist–Förbunds hemsida


Tips:

LIBRIS

Kungliga biblioteket. Foto: ©Gunnar Zetterman.

Kungliga biblioteket

Gå in i Kungliga Bibliotekets databas LIBRIS och sök på någon av böckerna eller författarna ovan. För varje bok finns ett antal ämnesord. Med hjälp av dessa ämnesord kan man söka fram andra böcker med samma ämnesord. Ett bra sätt att hitta andra böcker i samma ämne!
Man får också veta på vilka bibliotek boken finns!

Antikvariat

Bra källor för inköp av antikvarisk litteratur är:

www.antikvariat.net
International League of Antiquarian Booksellers