NATO

Sc # 1008 1952 FDC ”Peace, Strength, Freedom” utgåvan med illustration (medlemsländernas flaggor). Frimärket gavs ut för att fira treårsminnet av undertecknandet av the North Atlantic Treaty.

Fördraget

Den 4 april 1949 grundades den ”Nordatlantiska fördragsorganisationen”, dvs North Atlantic Treaty Organization, i dagligt tal kallat NATO.
Vi har därför som månadens objekt för april valt ”NATO” som tema.

Fotografier

Gamla bilder är alltid ”kul” att titta på.

NATO-möte

NATO PHOTO number 0005 Division de l’information Palais de Chaillol, Paris.

Foto från ett NATO-möte. Kortet är inte daterat, men mötet måste ha ägt rum mellan 1952 och 1955. Grekland och Turkiet blev medlemmar 1952. Västtyskland, som saknas på bilden blev medlem 1955.


Test av NATO:s nya supervapen

General Lauris Norstad var 1956-1962 chef (SACEUR) för Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). SACEUR – Supreme Allied Commander over armed forces in Europe.

Informal photograph of General Lauris Norstad taken at his home, at Vaucresson, near Paris, 23 May 1956.
Official SHAPE photo by WO II Smith (Can Army) ”NATO Unclassified”.

First Airplanes

The first airplanes designed especially for NATO forces are now undergoing flight evaluation.
Official SHAPE photo by SP3 R Cameron (US Army).

Kan någon tala om för mig vilka personerna är på bilden?
Bilden har tagits i samband med att NATO-styrkorna har fått ”egna” flygplan den 18 september 1957.

Frimärken

Det finns naturligtvis en uppsjö av frimärken med NATO-motiv. Med andra ord ett Eldorado för motivsamlaren.

NATO:s tioårsjubileum

I samband med NATO:s tioårsjubileum kom en mängd utgåvor. I USA utgavs ett märke med NATO:s emblem.

I USA är illustrerade FDC ett stort samlarområde. Speciellt eftertraktade är kuvert med handmålade bilder.

Med illustration av Fluegel.

.

Sc # 1127 fyrblock med plåtnummer på FDC.
Partnerskap för fred.

VISIT BY THE FOREIGN MINISTER OF SWEDEN, BARONESS MARGARETHA AF UGGLAS, AND THE FOREIGN MINISTER OF FINLAND, MR. HEIKKI HAAVISTO TO NATO ON 9 MAY 1994
The Foreign Minister of Sweden, Baroness Margaretha af Ugglas, and the Foreign Minister of Finland, Mr. Heikki Haavisto, came to NATO Headquarters on 9 May 1994 to sign the Partnership for Peace Framework Document. They met the Deputy Secretary General and the Permanent Representatives to the North Atlantic Council.

Den 9 maj 1994 anslöt sig Sverige till Partnership for Peace Framework.
Avtalet undertecknades för Sverige av utrikesminister Margatetha af Ugglas och
för Finland av utrikesminister Heikki Haavisto.

NATO-ledda fredsoperationer med svenskt deltagande

KFOR

© NATO & KFOR
A member of the Band of the Swedish Navy playing the horn during the Transfer of Authority ceremony in Task Force Centre held at Camp Ville.

Svenska Flottans orkester vid en ceremoni i Camp Ville.

Länk till SMPS: KFOR-sida.

ISAF

© NATO
8 june 2206, Family portrait of the Meeting of the North Atlantic Council with non-NATO ISAF contributors.

I bakre raden står Sveriges försvarsminister Leni Björklund.

Länk till SMPS: ISAF-sida.

Externa länk

NATO:s officiella hemsida: NATO – OTAN
Jubileumssidan: The 60th Anniversary web site.

Post scriptum

Warsawapakten arbetades fram i maj 1955. Vi kanske får anledning till att återkomma till detta vid ett senare tillfälle.