Koreakriget

Brev från NNSC till Sverige. (Adressaten borttagen av integritetsskäl).

I juni 1950 bröt Koreakriget ut. Efter hårda strider inleddes förhandlingar 1951, men först i juli 1953 kunde ett vapenstillestånd undertecknas.

Demarkationslinjen går längs 38:e breddgraden. Stilleståndsavtalet övervakas av NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). Medlemmar blev Sverige, Schweiz, Polen och tjeckoslovakien.