Historik

Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

SMPS grundades ..

Nedläggning

År 2022 hade pappers-, tryck- och portokostnader ökat så mycket att det inte längre att driva någon vettig versamhet. Sällskapet lades därför ner och tillgångarna överfördes till Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD).