Boerkriget

Bakgrund

Boerkrigets bakgrund är lång och komplicerad, den börjar redan med de första
europeiska invandrarna i södra Afrika. Intresserade hänvisas därför till historieböckerna.

Nordiska frivilliga

Frivilliga från Sverige deltog i kriget.

Ambulans

Det fanns även en skandinavisk ambulans.

Krigsfångar

Krigsfångeläger fanns på Bermuda, Ceylon, S:t Helena och i Portugal.

Mer att läsa:

  • Bodin, Richard: Svensk frivillig i Boerkriget 1899-1920, MPT Nr. 57/2005
  • Edling; J. O.: Boerkriget, Ragama Camp Ceylon, MPT Nr. 58/2005
  • Bodin, Richard: Swedish Volunteers in the Anglo-Boer War 1899-1920, MPT Nr. 58/2005
  • Eklöw, Sören: Boerkriget 189-1902 även kallat Andra Fredskriget, MPT Nr. 58/2995
  • Hegegardt, C F: List of the members of the Scandinavian Volunteers during the Anglo Boer War 1899-1902, MPT Nr. 48/2000
  • Karlsson, Staffan (red.): Boerkriget, MPT Nr. 50/2001
  • Proud, Edward B. (ed.): History of British Army Postal Service Vol I 1882-1902
  • Bailey, W. J. and Toop, E. R.: The Canadian Military Posts Volume I
  • Rowe, Kenneth: The Postal History of the Canadian Contingents Anglo-Boer War 1899-1902