Förfalskningar

Förfalskningar, efterstämplingar, filatelistiskt gjorda objekt mm

Syftet med denna sida

Även vårt samlingsområde drabbas då och då av förfalskningar. Tanken med denna sida är att vi gemensamt skall försöka hålla ogräset borta från våra rabatter.

Inledning

Vi får ofta förfrågningar om det finns förfalskningar eller annat som bör belysas.
Denna sida bygger på en lista som ursprunglingen togs fram av vår ordförande.

Den är kortfattad och det kan finnas betydligt mer tveksamma objekt än vad som anges nedan.

1874-1938 Fälttjänstövningar

 • Det finns en mängd objekt av minneskaraktär och filatelistiskt gjorda försändelser
 • Försändelser från övningar med SENARE ifylld mottagare och avsändare, bland annat med kulspetspenna (se även kulspetspenna nedan)

1914 Hörningsholms Kustposition

Frimärke med falsk stämpel har påträffats.

1918 Åland

Kvitto å tjänstefrancotecken – ÅLANDSDETACHEMENTET, stor mängd efterstämplade.

1929-2000 Militärbrev och svarsmärken

M 1

 • Förfalskning känd, men dåligt gjord.
 • Efterstämplade svarsmärken, bl a Bokenäs, Umfors, Ålem. Osäkerthet råder avseende Stockholm 5
 • Förfalskade stämplar på svarsmärken, bl a Örebro (N59), Stockholm 30 och Linköping
 • Objekt poststämplade efter 1929, bl a av Militärassistenten KGPS m fl
 • Filatelistiskt gjorda militärbrev och svarsbrev, bl a med senare ifylld avsändare och mottagare.
 • Svarsbrev eller enbart löst svarsmärke med kopierad stäpel.

Läs mera i MPT Nr. 60, 63 och 64.

M 2

Filatelistisk gjorda brev från Fälttjänstövningar 1930-1938, även REK-brev.

M 8

 • Förfalskning känd, men dåligt gjord, något suddig i trycket
 • Militärbrev och svarsbrev stämplade efter övningens slut 31/8 1940, därefter tom 1941
 • Filatelistiskt gjorda militärbrev och svarsbrev, bl a senare ifylld avsändare och mottagare
 • Lyxstämplade svarsmärken med fältpoststämpel, bl a på svarskuvert till övningen

M 11

Filatelistiskt gjorda militärbrev och svarsbrev, bl a senare ifylld avsändare och mottagare (inkulderar från fälttjänstgöringar)

M 12

Filatelistiskt gjorda militärbrev och svarsbrev, bl a senare ifylld avsändare och mottagare (inkulderar från fälttjänstgöringar)

M 13

Filatelistiskt gjorda militärbrev och svarsbrev, bl a senare ifylld avsändare och mottagare (inkulderar från fälttjänstgöringar)

Allardbrev 1939-1945

Orderstämplade brev sända till eller från Thor Allard med fältpoststämplade frimärken eller svarsmärken, ofta i lyxklass!

(Dir. Thor Allard (1895-1970) var en på sin tid välkänd filatelist i Linköping. Allard var under många år ordförande i Linköpings Filtelistförening.)

Kopierade stämpelavtryck

I kopiator gjorda stämpelavtryck har noterats avseende FN-stämplar.

Svenska Frivilliga i tyska SS-förband

Falska brev finns!

Frågetecken

SAAR-bataljonen

Osäkerhet råder om en av SAAR-bataljonens stämplar är falsk

FN-förband

Finns det militärbrev från FN-förband med falska stämplar?

MpK1 1966

MpK 1 är ett EJ utgivet militärpostkort. Det finns äkta!, men kan det finnas falska också?

M 13A

Kan svartavdrag av M 13 likställas med provtryck?

Kulspetspenna

Patentet på kulspetspennan söktes den 10 juni 1943. Kom ut på den allmänna marknaden först efter andra världskriget.

Utställningsobjekt??

Brev med bläckmakulerat svarsmärke.

Det är inte varje dag man ser ett brev med bläckmakulerat svarsmärke. Ett sådant brev passar fint i en utställningssamling.

Men varför skulle Vekerum bläckmakulera märket. Postkontoret hade inte brunnit ned. Låt oss titta lite närmare på brevet.
Brevet är adresserat till Fältpost nr 725. Hoppsan, fältpostnumren bestod vid den här tiden av 5 siffror med några få undantag. Adressbeteckningen Littera slutades att användas i november 1942. Dessutom användes aldrig bokstaven B!

Slutsats: Allt är inte guld som glimmar!